Stichting VentiVenti is een ontwikkelingsorganisatie, die de ontwikkeling van kennis, gezondheid en levens- omstandigheden van kinderen, als ook volwassenen, in de streek Ituri in de Democratische Republiek Congo ondersteunt. Hierbij kan gedacht worden aan ondersteuning van het weeshuis in Bunia, studiebeurzen / begeleiding van studenten en het in stand houden van de gezondheidskliniek in Badiya.

 

Stichting VentiVenti is opgericht in het voorjaar van 2008 en vindt zijn oorsprong in het werk van Witte Pater Harry van de Ven. Hij was missionaris te Afrika (Congo, Badiya) van januari 1962 tot kort voor zijn dood in januari 2008.

Pater Harry van de Ven heeft in Congo, naast zijn werk als missionaris en geestelijk leider van diverse parochies, bijzonder veel kunnen betekenen voor de lokale bevolking op het gebied van onderwijs en gezondheidszorg.Dit kon hij dankzij de onvoorwaardelijke steun vanuit zijn achterban in zijn geboortedorp Zijtaart (gemeente Veghel) en wijde omgeving.

Hij verdiende daarmee veel respect bij hen die hem steunden en bij hen die hij in zijn omgeving een beter perspectief bood. Hij werd op handen gedragen door “zijn mensen” in Congo.

Oprichting stichting VentiVenti
De naam “van de Ven” was moeilijk uit te spreken en werd door de lokale bevolking al gauw veranderd in  VentiVenti, zich niet realiserend dat een stichting daar later dankbaar gebruik van zou gaan maken.

Kort na zijn overlijden kwamen vanuit diezelfde gemeenschap en vanuit de familie signalen van teleurstelling. Door het overlijden van pater Harry van de Ven kwam een einde aan een mogelijkheid om, via korte lijnen (niets bleef aan de strijkstok hangen), bij te dragen aan het verbeteren van leefomstandigheden en toekomstperspectief van hen die het met zoveel minder moeten doen.

Dit was aanleiding tot het oprichten van de stichting, die zich ten doel stelt, in de geest van pater Harry van de Ven, het waardevolle werk op het gebied van onderwijs, leefomstandigheden en gezondheid voort te zetten.

De relatie met Congo wordt in stand gehouden via betrouwbare contacten, waar pater Harry van de Ven jarenlang intensief mee samenwerkte. Door terugkoppeling via persoonlijke gesprekken, emails, foto’s en brieven worden de projecten gevolgd.